Medarbetare sökes

KAM med entreprenörsanda! Läs mer >>>Medmind - Life Science

Förutsättningarna för Life Science-industrin har förändrats radikalt de senaste 30 åren och vi lever idag i en ny värld. Vi har rört oss från en modell där läkemedelsindustrin fick ersättning per såld förpackning och tillgången till förskrivande personal var i det närmaste obegränsad – till dagens läge där den så kallade fria förskrivningsrätten har försvunnit. Andra aktörer, utöver förskrivande personal, har allt större inflytande över vilka läkemedel som förskrivs och ersättning kan komma att utgå per framgångsrik behandling.

Dåtidens bolagsrepresentant hade som huvuduppgift att inkludera så många patienter som möjligt för förskrivning av preparatet – medan framtidens bolagsrepresentant kommer att ha som huvuduppgift att istället exkludera patienter med låg chans till behandlingsframgång.

Den nya marknadsrealiteten ställer krav på nya interaktioner från Life Science bolagens representanter. Detta kräver i sin tur ny typ av data för att kunna agera proaktivt och marknadsledande.

Medmind tillhandahåller flera nya och redan etablerade verktyg för att kunna möta vår nya verklighet.

Pharmanode:
I vårt kartverktyg Pharmanode har vi delat upp Sverige i över 2500 distrikt som vi kopplat till all relevant publik omvärldsdata, som t.ex. alla läkarbesök per diagnos enligt DRG i både öppenvård och slutenvård, och antal DDD enligt 4-ställig ATC kod. För livsstilsåkommor kan det vara relevant att titta på sociodemografisk data som visar härkomst, utbildning, köpkraft och mycket mer. I Ert eget virtuella ”konferensrum” kan ni enkelt koppla till egna data och processa informationen mot valda omvärldsdata – allt presenterat i kartform på valfri geografisk nivå.

Marknadsundersökningar & kartläggningar:
Marknadsundersökningar utgör en av våra hörnstenar – vi levererar kvalitativa och kvantitativa djupdykningar i alla de specifika frågeställningar våra uppdragsgivare har.

Pharma eMarketing:
Efter 20 år med CRM så blir det allt viktigare med ”Output”, det vill säga Digital Multi Channel Marketing. Förmågan att enkelt kunna kommunicera digitalt på olika sätt med nyhetsbrev, video, enkäter, SMS, inbjudningar och svarshantering. Pharma eMarketing kopplar allt till den egna databasen och ger en historisk överblick över mottagarna. Vem har läst vad? Vad har intresserat vem? Vad triggar VIP-gruppen mest? Vilka länkar klickar vem på?

Medmind - All rights reserved © 2017 by Medmind